A A
Tekstgrootte De tekst kan niet kleinerTekst groter maken
English Nederlands

I-PACE: Improving Prognosis by using innovative methods to diagnose Causes of Encephalitis

Achtergrond

Bacteriële meningitis en virale encefalitis hebben een hoge morbiditeit en mortaliteit. Slechts een klein deel van de patiënten met verdenking meningitis of encefalitis heeft echter ook werkelijk een van deze ziekten. Bij de meeste patiënten met verdenking meningitis of encefalitis wordt een uiteindelijk een (relatief onschuldige) virale meningitis gediagnosticeerd. Enterovirussen en herpes virussen worden als de meest voorkomende oorzaken van virale meningitis beschouwd. In de meerderheid van de patiënten met klinische verdenking op meningitis of encefalitis, wordt echter geen verwekker gevonden. De patiënt wordt dan uitgeboekt als hebbende een virale meningitis zonder duidelijke verwekker. Systematisch testen op verwekkers van virale meningitis wordt niet gedaan, waardoor incidentie en klinische gegevens over de verschillende pathogenen ontbreken.

In de laatste jaren zijn moleculaire diagnostische testen verbeterd met de ontwikkeling van PCR technieken, waardoor het beter mogelijk is om virussen in de liquor aan te tonen. Systematische registratie van deze laboratoriumtesten vindt nog niet plaats.

Doel van de studie

Het doel van deze studie is het systematisch in kaart brengen van de verwekkers van meningitis en encefalitis bij kinderen en volwassenen. De I-PACE studie (vervolg op PACEM) is een biobank studie waarbij er klinische data, laboratoriumresultaten en lichaamsmaterialen worden verzameld om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en pathogenese van de ziekten.

Studieopzet

Patiënten van alle leeftijden met verdenking op meningitis of encefalitis, waarbij een lumbaalpunctie wordt verricht onder verdenking van meningitis of encefalitis kunnen in deze studie worden geïncludeerd. Liquor van de lumbaalpunctie wordt voor de studie achteraf verzameld om systematisch naar virussen te zoeken. Verder worden andere lichaamsmaterialen (nasopharyngeaal aspiraat of een keelkweek / bloed / faeces) verzameld in de biobank. Er wordt onderzoek gedaan naar bekende virussen (bijvoorbeeld herpes simplex virus, varicella zoster virus, epstein barr virus en enterovirus) maar ook wordt er naar nieuwe virussen gekeken door middel van virus discovery (RNA sequencen). Klinische gegevens over klachten van de patiënt, bevindingen bij aanvullend onderzoek en uitkomst van de ziekte worden verzameld.

Belasting patiënt

Na verkrijgen van informed consent van de patiënt zal bloed, faeces en keelaspiraat worden verzameld. De bloedafname zal indien mogelijk gecombineerd worden met een reguliere venapunctie voor diagnostische doeleinden en bedraagt maximaal 10 ml. Liquor wordt niet opnieuw afgenomen, maar de restanten van de diagnostische punctie zullen gebruikt worden voor verder virologisch onderzoek.

Nu op twitter

RT @Sarcoïdosewijzer AMC: De website is live! Voor informatie over sarcoïdose en ons verwijzingscentrum ga naar sarcoidosewijzer.nl #AMC #sarc…

     
 

In samenwerking met

Neuroinfecties Amsterdam werkt samen met de volgende instanties en bedrijven:

ERC: European Research Council NWO ZonMw AMC: Academisch Medisch Centrum Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC