A A
Tekstgrootte De tekst kan niet kleinerTekst groter maken
English Nederlands

>>Onderzoeksteam

Onderzoeksteam

Diederik van de Beek
LinkedIn E-mailadres  

Diederik van de Beek, geb. 1974

Diederik van de Beek is neuroloog met speciale expertise in neurologische infectieziekten en groepsleider van de onderzoeksgroep neurologische infectieziekten van het AMC. Hij volgde zijn opleiding Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en aan dezelfde universiteit promoveerde hij op het proefschrift getiteld “Bacterial meningitis in adults” in 2004. Na het voltooien van zijn opleiding tot neuroloog in het AMC was hij verbonden als onderzoeker aan de Amerikaanse Mayo Clinic, in Rochester  Minnesota, USA. Hierna haalde hij meerdere beurzen binnen van de Nederlandse organistaie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de European Research Council (ERC) om zijn onderzoek naar bacteriële meningitis in het AMC voort te zetten. Met translationeel, bench-to-bedside-onderzoek ontrafelt Van de Beek oorzaak en gevolg van neurologische infectieziekten met als doel nieuwe therapieën te ontwikkelen. Onderzoekszwaartepunten zijn hersenvliesontsteking, infecties na beroerte, en delier bij bloedvergiftiging. Van de Beek heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan in vaktijdschriften als New England Journal of Medicine, Lancet, en Journal of Clinical Investigation. 

Matthijs Brouwer
LinkedIn E-mailadres  

Matthijs Brouwer, geb. 1977

Matthijs Brouwer studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 2002 zijn arts-examen. Na een jaar als arts-assistent neurologie gewerkt te hebben in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam heeft hij de opleiding neurologie aan het Academisch Medisch Centrum gevolgd en in 2010 afgerond. Tijdens zijn opleiding heeft hij een landelijk cohort onderzoek opgezet naar genetische risicofactoren voor bacteriele meningitis waarop hij in 2010 promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift “bacterial meningitis in adults: clinical characteristics, risk factors and adjunctive treatment”. In 2011 heeft Matthijs in München aan de Klinikum Grosshadern (Ludwig-Maximilians Universitat) onderzoek gedaan naar de rol van fibrinolyse bij het ontwikkelen van cerebrovasculaire complicaties in een experimenteel meningitismodel. In 2012 kwam hij terug in het AMC als neuroloog met als aandachtsgebied neurologische infectieziekten en neuroimmunologische aandoeningen. In 2012 kreeg hij een NWO Veni-beurs om onderzoek te doen naar pathofysiologie en preventie van cerebrovasculaire complicaties bij bacteriele meningitis. 

Merijn Bijlsma
 

Merijn Bijlsma, geb. 1978

Merijn Bijlsma studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en werd opgeleid tot kinderarts in het VUmc. Tijdens zijn opleiding deed Merijn onderzoek naar tuberculose in Nepal. Sinds september 2012 is hij werkzaam als algemeen kinderarts in het VUmc en als arts-onderzoeker bij Neuroinfecties Amsterdam onderzoeksgroep in het AMC. Tijdens zijn PhD project heeft Merijn zich onder andere bezig gehouden met de epidemiologie van bacteriele meningitis en de Pediatric Dutch Bacterial Infection Genetics studie (PEDBIG). In 2016 heeft hij zijn proefschrift cum laude verdedigd en blijft als post doc betrokken bij de Neuroinfecties Amsterdam onderzoeksgroep.

JooYeon Lee
E-mailadres  

JooYeon Lee, geb. 1979

JooYeon is geboren in Zuid-Korea en heeft daar geneeskunde gestudeerd. Gedurende haar studie is ze overgestapt naar de Medical University of the Americas en heeft vervolgens haar co-schappen gedaan in de V.S., Canada en Groot-Brittannië. Haar USMLE examen deed ze in 2005. Uiteindelijk is ze naar Nederland gekomen en heeft ze zich gespecialiseerd tot neuropatholoog in het UMCU. Ze is geregistreerd als patholoog sinds 2013. Tijdens de opleiding was ze betrokken bij een aantal onderzoeksprojecten. Momenteel houdt ze zich bezig met de histologische aspecten van inflammatie bij meningitis en delier.

Bart Ferwerda
E-mailadres  

Bart Ferwerda, geb. 1978

Bart Ferwerda studeerde biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2010 is hij aan de Radboud Universiteit te Nijmegen cum laude gepromoveerd op het onderwerp: Genetic variation in the innate immune system and susceptibility to infections. Postdoctoraal heeft hij in de USA (Philadelphia, University of Pennsylvania) onderzoek verricht naar genetische variaties en evolutionairy geschiedenis van het aangeboren immuunsysteeem in Afrikanen. Op dit moment doet hij onderzoek naar de genetische factoren die een rol spelen in bacteriële meningitis. Hij kijkt hierbij naar de complexe interactie tussen genetische factoren van patiënt en bacterie, die inzicht geeft in de vatbaarheid voor meningitis en ernst van de ziekte. 

Mercedes Valls Serón
 

Mercedes Valls Serón, geb. 1980

Mercedes Valls Serón heeft haar bachelor medische biologie aan de Universiteit van Barcelona (Spanje) behaald in 2002 en vervolgens haar master of science in 2005. In haar laatste masterjaar heeft ze een Erasmusbeurs behaald waarmee ze onderzoek kon doen bij de Stichting Sanquin Bloedvoorziening in Amsterdam. Het onderzoek deed ze bij de afdeling Immunopathologie onder begeleiding van Prof. C. E. Hack in samenwerking met Dr. H.W.M. Niessen van de afdeling Pathologie van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. In 2011 is ze gepromoveerd op het onderwerp ‘trombine geactiveerde fibrinolyse remming and bacteriele infecties’ onder supervisie van Prof. J.C.M. Meijers op de afdeling Experimentele Vasculaire Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam en Prof. Ph. G. De Groot van de afdeling Klinische Chemie en Hematologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Vanaf 2011 tot heden werkt ze als post-doc aan experimenteel onderzoek naar bacteriële meningitis. Haar aandachtsgebied ligt bij de pathofysiologie van de acute fase van bacteriële meningitis en onderzoek naar nieuwe aangrijpingspunten voor aanvullende behandeling.

Joost Costerus
 

Joost Costerus, geb. 1982

Joost Costerus studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 2008 zijn artsexamen. Daarna heeft hij ruim een jaar als ANIOS neurologie gewerkt in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Zijn opleiding tot neuroloog heeft hij in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam gedaan en heeft deze december 2015 afgerond. Tijdens de opleiding heeft hij onderzoek gedaan, onder andere naar het voorkomen van kanker bij patiënten met een bacteriële meningitis en het nut van herhaald liquoronderzoek. In 2016 heeft hij een half jaar als neuroloog gewerkt in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Op dit moment is Joost teruggekeerd naar het AMC als Fellow Neuroinfectieziekten en combineert dit met een promotieplek bij de Neuroinfectie onderzoeksgroep van het AMC.

Kees van Ettekoven
 

Kees van Ettekoven, geb. 1982

Kees van Ettekoven studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde zijn arts examen in 2010. Aansluitend heeft hij een jaar als arts assistent in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en AMC gewerkt, waarna hij in 2012 is gestart met de opleiding tot neuroloog. In de afrondende fase van zijn opleiding doet hij onderzoek naar patiënten met bacteriële meningitis, met name de voorspellende waarde van bewustzijnsscore’s en mortaliteit.

Daan Fritz
 

Daan Fritz, geb. 1988

Daan Fritz behaalde zijn artsenbul aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende zijn studie was hij al korte tijd werkzaam als student-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Neuroinfecties Amsterdam. In deze periode kreeg hij een goede indruk van het door deze groep verrichte onderzoek en ontwikkelde hij zijn interesse voor ontstekingen in het zenuwstelsel. Na zijn studie heeft hij één jaar gewerkt als ANIOS neurologie in het Medisch Centrum Alkmaar. In 2015 keerde hij terug bij de onderzoeksgroep om zich te richten op de ziekte neurosarcoïdose, een chronische, granulomateuze, multisysteem ziekte. Naast onderzoek naar genetische kwetsbaarheid voor neurosarcoïdose houdt hij zich ook bezig met patiëntenzorg voor mensen met deze auto-immuun ziekte. 

Inge Hoogland
 

Inge Hoogland, geb. 1985

Inge Hoogland studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 2009 haar artsexamen. Direct hierna heeft zij een jaar als ANIOS gewerkt op de afdeling Neurologie van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Zij doet sinds december 2010 promotieonderzoek in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam waar zij onderzoek doet naar de pathogenese van sepsis geassocieerd delier. Ze kijkt hierbij voornamelijk naar het effect van een systemische infectie op het immuunsysteem van de hersenen, in het specifiek naar microglia activatie. In maart 2014 is zij de opleiding neurologie gestart in het AMC.

Soemirien Kasanmoentalib
E-mailadres  

Soemirien Kasanmoentalib, geb. 1987

Soemirien studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 2012 haar artsexamen. Tijdens haar opleiding heeft zij stage gelopen bij de MeninGene studie in het AMC waarbij zij onderzoek deed naar hydrocephalus als complicatie van bacteriele meningitis. Voor dit project ontving zij de tweede prijs voor de beste UvA scriptie. In juli 2012 is zij gestart met haar promotietraject. Haar translationele onderzoek richt zich op de rol van het complementsysteem bij bacteriele meningitis, dit onderzoekt zij in het patiëntencohort van de MeninGene studie en in een experimenteel pneumokokkenmeningitismodel. Tevens houdt zij zich bezig met de beeldvorming van patiënten in het MeninGene cohort. In 2016 is Soemirien gestart met haar opleiding tot neuroloog.

Hina Khan
 

Hina Khan, geb. 1984

Hina Naz Khan heeft bioinformatica gestudeerd in Pakistan en heeft deze studie vervolgens in Nederland afgerond. Ze ontving haar masterdiploma in 2015 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In augustus 2015 is ze gestart met haar PhD bij het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam waar ze zich richt op de integratie van gastheer en pathogeen reacties in meningitis en sepsis. Het doel is om pathways te identificeren die geassocieerd zijn met uitkomst van meningitis en sepsis. Daarnaast richt ze zich op het identificeren van genetische en epigenetische mechanismes die de expressie van deze pathways beïnvloeden. Tot slot onderzoekt ze hoe de genetische variaties die geïdentificeerd zijn in gastheer en pathogeen tot expressie komen tijdens meningitis en sepsis.

Anne Kloek
E-mailadres  

Anne Kloek, geb. 1987

Anne Kloek studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en behaalde in 2012 haar artsexamen. Daarna heeft zij als Junior Medisch Docent gewerkt bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Sinds juli 2013 is zij werkzaam als PhD student bij het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Haar promotieonderzoek richt zich op de functionaliteit van genetische variaties die de gevoeligheid op het krijgen van bacteriële meningitis of de ziekte uitkomst beïnvloeden. Om dit te kunnen onderzoeken heeft ze de SMS MeninGene substudie opgezet, waarin seriële bloedmonsters bij meningitispatiënten worden afgenomen om RNA expressie te bepalen en de stollings- en ontstekingsreactie te analyseren. Daarnaast coördineert ze de MeninGene Terugkomstudie waarin de (cognitieve) restverschijnselen onderzocht worden bij patiënten die bacteriële meningitis hebben doorgemaakt. In juni 2017 is ze gestart als arts-assistent neurologie in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam.

Merel Koopmans
E-mailadres  

Merel Koopmans, geb. 1988

Merel Koopmans studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en behaalde in 2013 haar artsexamen. Tijdens haar basisopleiding heeft ze een artikel gepubliceerd over de klinische uiting van Listeria monocytogenes meningitis in de afgelopen 10 jaar; de verhoogde mortaliteit en morbiditeit en de veranderde virulentie die daarmee geassocieerd is. Ze heeft een jaar in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis gewerkt als arts-assistent neurologie. Sinds augustus 2014 is ze werkzaam bij het Academisch Medisch Centrum Amsterdam waar zij zich als PhD-student richt op zowel de karakteristieken van de patiënten met Listeria monocytogenes meningitis als van de Listeria bacterie. Voor haar promotietraject ontving ze een AMC PhD Scholarship. In juni 2016 is Merel gestart met haar opleiding tot neuroloog.

Philip Kremer
E-mailadres  

Philip Kremer, geb. 1984

Philip Kremer studeerde Farmacie en Geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. In die periode heeft hij in een laboratorium in Vancouver, Canada, onderzoek gedaan naar factoren van invloed op het uitscheiden van insuline door beta-cellen in de alvleesklier. In het UMC Utrecht heeft hij onderzoek gedaan naar de genetica van arterioveneuze malformaties in de hersenen. Sinds mei 2013 werkt hij in het AMC waar hij begonnen is aan de opleiding tot neuroloog. Van september 2014 tot juni 2016 heeft Philip twee jaar onderzoek gedaan bij de Neuroinfectie Amsterdam onderzoeksgroep van het AMC. In zijn promotietraject houdt hij zich bezig met het identificeren van risicogenen bij bacteriën die de uitkomst van de meningitis bepalen.

Ingeborg van Zeggeren
E-mailadres  

Ingeborg van Zeggeren, geb. 1990

Ingeborg van Zeggeren studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 2016 haar artsexamen. Hierna heeft ze een jaar gewerkt als arts-assistent neurologie in het MC Slotervaart. Sinds augustus 2017 is ze werkzaam als PhD student bij de Neuroinfecties Amsterdam onderzoeksgroep waar ze onderzoek doet naar diagnostiek bij neurologische infecties. In dat kader is ze bezig met de opzet van de I-PACE studie, een onderzoek dat zich richt op de verbetering van tijdige diagnostiek bij verschillende vormen van encefalitis.

Merel van Kassel
E-mailadres  

Merel van Kassel, geb. 1990

Merel van Kassel studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 2016 haar arts examen. Aansluitend heeft zij een jaar als arts assistent kindergeneeskunde in OLVG Oost gewerkt. Sinds augustus 2017 is ze werkzaam als PhD student bij de Neuroinfecties Amsterdam onderzoeksgroep waar bij ze bezig is met het opzetten van het NO-GBS netwerk, een landelijk prospectief onderzoeksnetwerk naar Groep-B-streptokokkeninfecties bij de pasgeborenen. 

Diederik Koelman
E-mailadres  

Diederik Koelman, geb. 1992

Diederik Koelman studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 2017 zijn artsexamen. Sinds september 2017 is hij werkzaam als PhD student bij de Neuroinfecties Amsterdam onderzoeksgroep.

Marjolein Lucas
E-mailadres  

Marjolein Lucas, geb. 1986

Marjolein Lucas heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 2011 haar artsexamen. Zij heeft een half jaar als ANIOS neurologie gewerkt in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, waarna zij gestart is met haar promotieonderzoek bij de MeninGene studie in het AMC, waar zij zich richt op de cerebrovasculaire complicaties bij bacteriële meningitis patiënten. In 2014 is ze begonnen met de opleiding tot neuroloog in het AMC en in 2016 heeft zij haar proefschrift getiteld: 'Complications and outcome of bacterial meningitis' verdedigd.

Jurgen Piet
 

Jurgen Piet, geb. 1980

Jurgen Piet behaalde zijn doctoraal examen in de medische moleculaire biologie in 2003 en behaalde zijn arts examen in 2008, beide aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna heeft hij een half jaar als arts-assistent bij de afdeling Neurologie in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam gewerkt, waarna hij aan zijn promotieonderzoek begon bij de meningitisonderzoeksgroep in het AMC, waarvoor hij een AMC PhD Scholarship ontving. Sinds 2011 is hij in opleiding tot neuroloog in het AMC. Onderwerp van zijn promotie is de genetica van verwekkers van bacteriële meningitis en in juni 2016 heeft hij zijn proefschrift getiteld: 'bacterial genetics in meningitis' verdedigd. 

Jan Dirk Vermeij
 

Jan Dirk Vermeij, geb. 1986

Jan-Dirk Vermeij volgde zijn opleiding tot basisarts aan de Universiteit Maastricht, waar hij in juli 2010 afstudeerde. Als student-assistent deed hij onderzoek naar de ziekte van Parkinson en naar de effecten van diepe hersenstimulatie bij deze aandoening, bij depressie en bij de ziekte van Huntington. In augustus 2010 begon hij in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam zijn promotieonderzoek waarbij hij met name betrokken is bij de Preventive Antibiotics in Stroke Study maar ook immunodepressie na herseninfarcten onderzoekt. Sinds 2013 is hij in opleiding tot Neuroloog in het Academisch Medisch Centrum. 

Kiril van Veen
 

Kiril van Veen, geb. 1983

Kiril van Veen studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden en behaalde zijn artsexamen in 2008. Vanaf 2011 is hij begonnen met zijn opleiding tot Neuroloog in het MC Haaglanden in Den Haag en deze heeft hij in 2016 voltooid. Vanwege zijn interesse in de neurologische infectieziekten heeft hij gekozen zijn verdiepingsstage tijdens de opleiding neurologie bij de Neuroinfectiegroep van het AMC te doen. Dit resulteerde uiteindelijk in een PhD traject waarin hij zich richt op onderzoek naar immuungecompromitteerde patiënten met een bacteriële meningitis. Op dit moment werkt hij als neuroloog in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp en is als PhD student verbonden aan de Neuroinfectiegroep van het AMC.

Willeke Westendorp
 

Willeke Westendorp, geb. 1983

Willeke Westendorp studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Daarna heeft zij een jaar als arts-assistent Neurologie in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam gewerkt. Sinds 2010 is zij werkzaam in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Hier doet zij promotieonderzoek in het kader van de Preventive Antibiotics in Stroke Study en kijkt ze tevens naar immunodepressie in patiënten met een herseninfarct of bloeding die geïncludeerd zijn in deze studie. In 2013 is ze tevens aan de opleiding tot neuroloog begonnen.

Dunja Westhoff
 

Dunja Westhoff, geb. 1984

Dunja Westhoff heeft eerst haar propedeuse psychobiologie gedaan aan de Universiteit van Amsterdam, waarna zij overstapte naar geneeskunde en vanaf 2011 een MD-PhD traject volgt. Zij behaalde haar artsexamen in 2012 en is inmiddels werkzaam als arts-onderzoeker in het AMC. Zij doet promotieonderzoek naar sepsis geassocieerde encefalopathie, waarbij haar focus ligt op het analyseren van lichaamsmateriaal (hersenvocht, hersenen) van patiënten met sepsis en delier. In 2015 is zij gestart met haar opleiding tot anesthesist.

Wing Kit Man
E-mailadres  

Wing Kit Man, geb. 1989

Wing Kit heeft Biomedische Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde zijn bachelordiploma in 2010 en zijn masterdiploma in 2012. Van april tot en met augustus 2013 was hij als onderzoeksanalist werkzaam op de afdeling Medische Microbiologie van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Vanaf september 2013 werkt hij als onderzoeksanalist op de afdeling Neurologie van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Momenteel werkt hij mee aan een onderzoeksproject waarbij onderzoek wordt gedaan naar de genetica van bacteriële meningitis verwekkers. 

Valery Jaspers
E-mailadres  

Valery Jaspers, geb. 1987

Valery studeerde medische microbiologie aan Hogeschool Utrecht en behaalde in 2008 haar diploma. Tijdens haar opleiding heeft ze een stage gedaan bij het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam, waarbij ze zich heeft gericht op diagnostiek. Haar research stage heeft ze gevolgd bij Texas A&M University  (Amerika). Hier deed zij 9 maanden lang onderzoek naar de rol van TNF-α in de pathogenese bij nierfalen veroorzaakt door Shigella toxine.
Valery was van 2008 tot 2010 werkzaam als analist bij de GGD te Amsterdam.  Hier heeft zij zich bezig gehouden met diagnostiek, zowel op de microbiologisch als moleculaire afdeling. Van 2010 tot 2014 is zij als research analist werkzaam geweest op de afdeling Medische Microbiologie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Hier deed ze onderzoek naar biomateriaal geassocieerde infecties met als specialisatie immunohistochemie. Vanaf 2014 tot heden werkt ze als research analist bij het AMC op de afdeling Neurologie waar ze experimenteel onderzoek doet naar bacteriële meningitis. 

Nu op twitter

RT @Sarcoïdosewijzer AMC: De website is live! Voor informatie over sarcoïdose en ons verwijzingscentrum ga naar sarcoidosewijzer.nl #AMC #sarc…

     
 

In samenwerking met

Neuroinfecties Amsterdam werkt samen met de volgende instanties en bedrijven:

ERC: European Research Council NWO ZonMw AMC: Academisch Medisch Centrum Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC