A A
Tekstgrootte De tekst kan niet kleinerTekst groter maken
English Nederlands

>>Etalagestage

Etalagestage neuroimmunologie en neurologische infectieziekten

De etalagestage neuroimmunologie en neurologische infectieziekten is bedoeld voor AIOS in opleiding tot neuroloog in de laatste 3 jaar van de opleiding. De duur van de stage is in overleg, met een minimum van 4 maanden en maximum van 12 maanden.

Verantwoordelijk opleider: Dr. Y.B.W.M. Roos, Opleider
Prof. Dr. I.N. van Schaik, Plaatsvervangend opleider
Organisatoren stage: Prof. Dr. D. van de Beek
Dr. M.C. Brouwer
Inlichtingen en aanmeldingen: d.vandebeek@amc.uva.nl
m.c.brouwer@amc.uva.nl
Aantal stafleden  afdeling: 18
Stafleden werkzaam in deelgebied: 2
Aantal AIOS op afdeling: 35
Aantal stageplaatsen: 1-2

Doel en inhoud van de specialistische stage neuroimmunologie en neurologische infectieziekten

Neurologische infectieziekten, zoals bacteriële meningitis, virale encefalitis en neuroborreliose, en neuroimmunologische aandoeningen, zoals neurosarcoidose en de ziekte van Sjogren of Behçet,  komen relatief weinig voor, maar de patiëntenpopulatie bij wie deze diagnosen overwogen worden is substantieel. Bij patiënten met meningitis of encefalitis is snelle herkenning en behandeling van levensbelang. Vandaar dat de algemeen neuroloog gedegen kennis moet hebben van de diagnostiek en behandeling van neurologische infectieziekten. Het AMC heeft binnen de opleidingsklinieken neurologie in Nederland een unieke positie aangezien het de enige kliniek is waar neurologische infectieziekten en neuroimmunologische aandoeningen een aandachtsgebied zijn.

Het doel van de etalagestage neuroimmunologie en neurologische infectieziekten is om de AIOS kennis te laten maken met diverse neurologische infectieziekten en neuroimmunologische aandoeningen.

Hieronder vallen onder ander

Dit wordt bereikt door de AIOS op de polikliniek te laten werken met patiënten die als tertiaire verwijzing worden verwezen naar ons, en een consultatieve dienst te vormen met de infectieziekteneurologen die actief langs de patiënten met neurologische infectieziekten gaat op de afdeling neurologie, neurochirurgie, interne geneeskunde en intensive care.

Specifieke doelen

Inhoud en opbouw

De opbouw en inhoud van de stage wordt tevoren vastgesteld in overleg tussen de AIOS en stagecoördinator aan de hand van de ervaring en wensen van de AIOS. De stage kan tussen de 4 tot 12 maanden duren en omvat onder andere de volgende onderdelen:

De AIOS wordt hierin gesuperviseerd door de neurologen met als aandachtsgebied neurologische infectieziekten en neuro-immunologische aandoeningen.

Wetenschappelijk onderzoek

Afhankelijk van de wensen van de AIOS kan deze ook een deel van de stage aan wetenschappelijk onderzoek naar neurologische infectieziekten en neuroimmunologische aandoeningen besteden. Dit kan onderzoek zijn met bestaande patiëntendatabases maar ook kan de AIOS een eigen onderzoeksproject opstarten gedurende de stage. Wij doen translationeel onderzoek, waarbij we vanuit de patiënt hypothesen genereren op basis van genetische en klinische data waarna we die hypothesen in vivo (diermodellen) en in vitro (cellijn experimenten) uitzoeken en uiteindelijk proberen te komen tot een nieuwe therapie voor de patiënt. Daarmee is het mogelijk om zowel laboratorium als klinische onderzoeksprojecten te doen.

Arbeidsvoorwaarden

Het is mogelijk de stage in deeltijd te doen (0,8 fte). Bij voorkeur is de AIOS aanwezig op dinsdag in verband met de neurologische infectieziekten onderzoeksbespreking. De AIOS participeert in het dienstenrooster en zal om hiervoor ingewerkt te worden ook een korte periode op de neurologieafdeling en eerste hulp worden ingezet.

Nu op twitter

RT @Sarcoïdosewijzer AMC: De website is live! Voor informatie over sarcoïdose en ons verwijzingscentrum ga naar sarcoidosewijzer.nl #AMC #sarc…

     
 

In samenwerking met

Neuroinfecties Amsterdam werkt samen met de volgende instanties en bedrijven:

ERC: European Research Council NWO ZonMw AMC: Academisch Medisch Centrum Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC