A A
Tekstgrootte De tekst kan niet kleinerTekst groter maken
English Nederlands

SMS Substudie

Terug naar overzicht studies

Serial Meningitis Sampling (substudie MeninGene)

Praktische gang van zaken

1. Patiënten met een hoge verdenking op een bacteriële meningitis komen in aanmerking voor de studie als zij opgenomen zijn in een ziekenhuis waar de SMS MeninGene studie loopt.

2. U belt ons om de patiënt voor de studie aan te melden zo spoedig mogelijk na de diagnose bacteriële meningitis (020-5664586 (kantoortijden) / 06-38437975 (24/7)). 

Inclusie kan uiterlijk tot 48 uur na starten van antibiotica plaatsvinden.

3. U informeert de patiënt (of zijn/haar vertegenwoordiger) en vraagt informed consent

4. U laat op dag 0, 1, 2, en 7 bloed afnemen bij de patiënt. Het bloed wordt verwerkt en opgeslagen in het laboratorium van uw ziekenhuis.

5. 3 maanden na ontslag komt de patiënt terug op de polikliniek voor de 5e bloedafname.

Zie labformulieren en foto's (klik op foto voor uitvergroting) hieronder voor de benodigde afnamebuizen. 

SMS studie - Citraat 6,0 ml SMS studie - Serum 5,0 ml SMS studie - Heparine 4,5 ml SMS studie - EDTA 4,0 ml SMS studie - Paxgene 2,5 ml

NB. Graag MeninGene studienummer, geboortedatum patiënt en afnamedatum op patiëntenmateriaal vermelden.

6.  Het bloed wordt opgehaald en in het AMC geanalyseerd.
7.  Wij sturen u een fles wijn als dank.

In- en exclusiecriteria

In de MeninGene SMS studie kunnen alle patiënten worden geïncludeerd met een hoge verdenking op bacteriële meningitis op basis van het klinisch beeld en typische afwijkingen in de liquor of een positief grampreparaat van de liquor.

NB. Bij twijfel kunt u altijd overleggen of patiënt in aanmerking komt voor inclusie.

Inclusiecriteria:

Alle patiënten van 16 jaar of ouder met bacteriële meningitis op basis van klinisch beeld en typische afwijkingen in de liquor:


Exclusiecriteria:

Nu op twitter

RT @Sarcoïdosewijzer AMC: De website is live! Voor informatie over sarcoïdose en ons verwijzingscentrum ga naar sarcoidosewijzer.nl #AMC #sarc…

     
 

In samenwerking met

Neuroinfecties Amsterdam werkt samen met de volgende instanties en bedrijven:

ERC: European Research Council NWO ZonMw AMC: Academisch Medisch Centrum Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC