A A
Tekstgrootte De tekst kan niet kleinerTekst groter maken
English Nederlands

>>Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Hier kunt u de oude en recente nieuwsbrieven vinden van Neuroinfecties Amsterdam. In de nieuwsbrieven staat het laatste nieuws over de lopende studies, nieuwe studies, samenwerkingen, publicaties en inclusiestatistieken van de verschillende onderzoeken waarbij Neuroinfecties Amsterdam betrokken is.

 

Nieuwsbrief September 2016

Uitbreiding onderzoeksgroep Neuroinfecties Amsterdam

 

Sinds 2015 is ‘Neuroinfecties Amsterdam’ uitgebreid met Neurosarcoïdose als aandachtsgebied! Het omvat een tertiair verwijzingscentrum voor patiënten die worden verdacht van neurosarcoïdose. Wij leveren patiëntenzorg en doen onderzoek naar genetische predispositie voor neurosarcoïdose en het klinische beeld, de diagnostiek en de behandeling van neurosarcoïdose. Recent hebben wij onze ervaringen gepubliceerd in een cross-sectionele cohort studie (PMID 27057889). Een door ons verrichte meta-analyse naar neurosarcoïdose toonde de klinische heterogeniteit, de lage sensitiviteit van het aanvullend onderzoek en het feit dat ⅓ van de patiënten ondanks adequate therapie niet verbeterd. Ons doel is kwalitatief gespecialiseerde zorg te leveren aan patiënten met dit diverse ziektebeeld.

Studie updates

 

Sinds 2006 loopt de landelijke prospectieve cohortstudie naar genetische risicofactoren voor het ontwikkelen van bacteriële meningitis en de klinische uitkomst hiervan. Als een patiënt met bewezen bacteriële meningitis wordt geïncludeerd in de studie, worden DNA en spijtliquor verzameld en de klinische gegevens ingevuld in onze online database.

De meeste inclusies per centrum (buiten het AMC met 108 inclusies) zijn het Rijnstate en het Amphia ziekenhuis (beide 55), het LUMC  en het Gelre ziekenhuis (beide 51). Verder zijn er veel patiënten geïncludeerd in het Catharina ziekenhuis (47), ZGT Almelo/Hengelo (46) en MC Alkmaar (45). Wij willen de includerende artsen en onderzoekers bedanken voor de inzet!

De Serial Meningitis Sampling (SMS) studie is nu in 12 centra van start en de teller staat op 50 inclusies! De SMS studie heeft als doel de functionaliteit van de risicogenen te onderzoeken, die in de MeninGene studie zijn geïdentificeerd. Het effect van deze genetische variaties wordt onderzocht door de eiwit- en mRNA expressie te bepalen in bloedsamples van patiënten met bacteriële meningitis, die serieel tijdens opname zijn afgenomen. In 2 tot 3 jaar zal naar verwachting het beoogde aantal inclusies behaald zijn en zal gestart worden met de verdere analyses.

Resultaten

Epidemiologie bacteriële meningitis

“De incidentie van bacteriële meningitis in Nederland is aanzienlijk gedaald en dit wordt deels verklaard door de groepsbescherming van vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma.” Dit is één van de conclusies uit het onlangs gepubliceerde artikel in Lancet Infectious Disease (PMID 26652862) over ons landelijke prospectieve meningitiscohort.  Andere bevindingen van deze cohortstudie met 1412 meningitisepisoden tussen 2006 en 2014 waren de identificatie van klinische en laboratorium voorspellers voor een ongunstig ziektebeloop. Deze studie kon het positieve effect van aanvullende behandeling met dexamethason bevestigen, dit was sterk geassocieerd met een verbetering  van de klinische uitkomst.

Ander nieuws

Promoties Neuroinfectie onderzoeksgroep 

2015 en 2016 zijn feestelijke jaren voor de Neuroinfectiegroep! In oktober 2015 heeft Kirsten Adriani haar proefschrift “Risk factors for community acquired bacterial meningitis in adults“ verdedigd en Barry Mook volgde in december met de verdediging van zijn proefschrift “Translational studies in pneumococcal meningitis”. In juni 2016 hebben de promoties plaatsgevonden van Marjolein Lucas, Jurgen Piet en Merijn Bijlsma (respectievelijk over complicaties, bacteriële genetica  en epidemiologie van bacteriële meningitis). Tot slot zullen in september en oktober 2016 Anusha van Samkar en Madelijn Geldhoff hun proefschriften verdedigen over respectievelijk zoönosen en de pathofysiologie van bacteriële meningitis.

Samenwerkingsprojecten

Infectieziekte onderzoeksgroep Lausanne, Zwitserland

Een voorbeeld van een succesvol samenwerkingsverband met een andere infectieziekte onderzoeksgroep is het in 2016 gepubliceerde artikel ‘Functional polymorphisms of macrophage migration inhibitory factor as predictors of morbidity and mortality of pneumococal meningitis’ in PNAS (PMID 26976591). Hierin vonden wij dat de pro-inflammatoire cytokine ‘macrophage migration inhibitory factor’ (MIF) geassocieerd was met een verhoogde mortaliteit en morbiditeit in patiënten met pneumokokkenmeningitis. In een muizenmodel werd tevens gevonden dat behandeling met anti-MIF IgG antilichamen de hoeveelheid bacteriën in het bloed van de muizen verminderden en de overleving verbeterden. Mogelijk is dit in de toekomst een adjunctieve immunomodulerende therapie.

 

Oude nieuwsbrieven

Nu op twitter

RT @Sarcoïdosewijzer AMC: De website is live! Voor informatie over sarcoïdose en ons verwijzingscentrum ga naar sarcoidosewijzer.nl #AMC #sarc…

     
 

In samenwerking met

Neuroinfecties Amsterdam werkt samen met de volgende instanties en bedrijven:

ERC: European Research Council NWO ZonMw AMC: Academisch Medisch Centrum Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC