A A
Tekstgrootte De tekst kan niet kleinerTekst groter maken
English Nederlands

MeninGene studie

Achtergrond

Jaarlijks krijgen 35.000 Europeanen bacteriële meningitis, waardoor 7000 personen overlijden en 7000 restverschijnselen aan de ziekte overhouden. In ontwikkelingslanden liggen deze aantallen tot 20 maal hoger. De verschillen tussen individuen in vatbaarheid op meningitis en het ziektebeloop worden nog niet goed begrepen. Het is waarschijnlijk dat erfelijke kenmerken van de patient en/of de bacterie  daar een grote bijdrage aan leveren. Recente studies laten zien dat kleine verschillen in het erfelijk materiaal, het DNA, van zowel patient als bacterie het risico op het krijgen van meningitis, het slagen van de behandeling van bacteriële meningitis en het risico op een slechte afloop van de ziekte beïnvloeden.

Doel van de studie

Het hoofddoel van de MeninGene studie is het identificeren van genetische risicofactoren van de patiënt en de bacterie, die de vatbaarheid voor bacteriële meningitis, het voorkomen van complicaties, slechte uitkomst en overlijden beïnvloeden. Om de prognose van bacteriële meningitis te kunnen verbeteren zijn nieuwe aanvullende behandelingen nodig. Erfelijkheidsstudies studies kunnen meer inzicht geven in de mechanismen die bijdragen aan een slechte uitkomst en kunnen daardoor de weg vrij maken voor nieuwe behandelstrategieën.

Onderzoeksopzet

De MeninGene studie is een prospectieve observationele landelijke genetische associatie studie, waarbij het gehele DNA van bacterien en patienten wordt onderzocht op kleine variaties die de ziekte beinvloeden. Alle volwassen patiënten (>16 jaar) in Nederland met bacteriële meningitis die buiten het ziekenhuis is ontstaan kunnen meedoen aan deze studie. Nadat de patiënt toestemming heeft gegeven om aan de studie deel te nemen, wordt bloed afgenomen voor DNA analyse. Het DNA van de patiënt wordt vergeleken met dat van een controlegroep. Ook wordt het DNA van de bacterie de uit het hersenvocht is gekweekt bestudeerd. De controlegroep bestaat uit partners van patiënt of naasten die in hetzelfde huishouden als patiënt leven, omdat zij vaak dezelfde bacteriën bij zich dragen, maar geen hersenvliesontsteking hebben gekregen.

Vervolgens worden in een database gegevens verzameld over het ziektebeloop van de patiënt, waaronder informatie over de complicaties tijdens de opname en de toestand van de patient bij ontslag. Hersenvocht was over is van de ruggenprik die bij opname is gedaan, wordt gebruikt voor verder onderzoek naar de uitwerking van de DNA variaties op de functie van het immuunsysteem.

Europese meningitis database

Patiëntgegevens worden anoniem toegevoegd aan een Europese database, zodat Europese meningitisonderzoekers gebruik kunnen maken van de gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

Belasting patiënt

Deelname aan het onderzoek betekent dat bij de patiënt en de controles 14 ml bloed zal worden afgenomen voor de DNA analyse. De bloedafname bij de patiënt zal, indien mogelijk, tegelijk worden verricht met een geplande bloedafname in het kader van normale patiëntenzorg.

Nu op twitter

RT @Sarcoïdosewijzer AMC: De website is live! Voor informatie over sarcoïdose en ons verwijzingscentrum ga naar sarcoidosewijzer.nl #AMC #sarc…

     
 

In samenwerking met

Neuroinfecties Amsterdam werkt samen met de volgende instanties en bedrijven:

ERC: European Research Council NWO ZonMw AMC: Academisch Medisch Centrum Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC