A A
Tekstgrootte De tekst kan niet kleinerTekst groter maken
English Nederlands

>>>MeninGene Terugkomstudie

MeninGene Terugkomstudie

Achtergrondinformatie en doel

Recent onderzoek laat zien dat variaties in het DNA (dat alle informatie over erfelijke eigenschappen van ons lichaam bevat) de gevoeligheid op het krijgen en de ernst van bacteriële hersenvliesontsteking beïnvloeden. In de MeninGene studie wordt onderzocht welke DNA variaties de kans op bacteriële hersenvliesontsteking vergroten en het beloop van de ziekte beïnvloeden. In MeninGene Terugkomstudie kijken we naar het effect van deze DNA variaties op de afweerreactie van het lichaam.

Met behulp van meerdere laboratoriumtesten onderzoeken we in deze studie hoe goed het afweersysteem werkt en of er verschillen zijn tussen mensen die wel of geen hersenvliesontsteking hebben doorgemaakt. We vragen aan deelnemers van de MeninGene Terugkomstudie om naar het AMC te komen voor een bloedafname. De bloedmonsters gebruiken we om de activiteit van het afweersysteem te meten en te analyseren hoe de geheugenfunctie van het afweersysteem werkt bij mensen die hersenvliesontsteking hebben gehad. Ook onderzoeken we of de hersenvliesontsteking op de lange termijn gevolgen heeft voor het cognitief functioneren (geheugen, concentratie en leren), kwaliteit van leven en slaap.

Het herkennen van factoren die bijdragen aan een verhoogde gevoeligheid voor bacteriële hersenvliesontsteking of een slechtere uitkomst van het ziektebeeld, zou in de toekomst kunnen leiden tot nieuwe behandelstrategieën. Ook zou dit van nut kunnen zijn om te voorspellen welke personen een hoger risico hebben om nog een keer een ernstige infectie te krijgen.

Onderzoeksopzet

In het AMC zal bij deelnemers eenmalig een bloedafname van maximaal 100 milliliter worden gedaan. Vervolgens wordt het bloed in het AMC onderzocht op de gevolgen van variaties in het DNA voor de afweerreactie.

Verder zullen tijdens het poliklinische bezoek deelnemers neuropsychologisch getest worden en een aantal korte vragenlijsten invullen, die bijvoorbeeld gaan over beperkingen in het dagelijks leven, de kwaliteit van slaap en over de gemoedstoestand.

Europese meningitis database

Patiëntgegevens worden anoniem toegevoegd aan een Europese database, zodat Europese meningitisonderzoekers gebruik kunnen maken van de gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

Belasting deelnemer

Op de polikliniek van het AMC zal maximaal 100 milliliter bloed afgenomen worden. Aansluitend zullen vragenlijsten en het neuropsychologisch onderzoek worden afgenomen welke ongeveer 1,5 uur in beslag zullen nemen.

 

Nu op twitter

RT @Sarcoïdosewijzer AMC: De website is live! Voor informatie over sarcoïdose en ons verwijzingscentrum ga naar sarcoidosewijzer.nl #AMC #sarc…

     
 

In samenwerking met

Neuroinfecties Amsterdam werkt samen met de volgende instanties en bedrijven:

ERC: European Research Council NWO ZonMw AMC: Academisch Medisch Centrum Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC