A A
Tekstgrootte De tekst kan niet kleinerTekst groter maken
English Nederlands

Samenvatting ARISE studie

Achtergrondinformatie

Van de mensen die een virale hersenontsteking heeft gehad, herstelt een deel volledig maar ongeveer de helft heeft last van restverschijnselen, waarbij het met name om geheugen- en gedragsstoornissen gaat. Een deel van de patiënten knapt niet goed op of verslechtert zelfs nadat zij in eerste instantie waren hersteld van de virusinfectie. De symptomen zijn onder andere het aanhouden of erger worden van geheugen – en gedragsstoornissen. De veronderstelling is dat dit komt door een late reactie van het immuunsysteem waardoor de hersenen opnieuw ontstoken raken.

Doel van de studie

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe vaak een immuunreactie ontstaat na een virale hersenontsteking, aan welke symptomen we deze immuunreactie kunnen herkennen en met welk mechanisme het immuunsysteem de hersenen beschadigt na een virale hersenontsteking.

Hoe is de studie opgezet?

Door op vaste tijdstippen de activiteit van het immuunsysteem in het bloed te meten en door geheugen- en gedragsstoornissen en afwijkingen op hersenscans vast te leggen bij patiënten met een virale hersenontsteking ontdekken we misschien een nieuw mechanisme waardoor mensen niet herstellen of zelfs achteruitgaan.
Voor het onderzoek zal bij deelnemers een bloedafname worden gedaan en een aantal korte vragenlijsten worden. Daarnaast is het nodig dat u hiervoor ook 2 keer naar het Amsterdam UMC, locatie AMC, komt, dat is in week 4 en week 12 vanaf opname. Een bezoek duurt tussen de 2 en 2,5 uur.

Tijdens de poliklinische bezoeken zullen deelnemers neurospychologisch getest worden en een aantal korte vragenlijsten invullen, die bijvoorbeeld gaan over beperkingen in het dagelijks leven, het geheugen en over de gemoedstoestand. Ook wordt er bij elk bezoek een bloedafname gedaan van maximaal 25ml per keer. Tijdens het laatste bezoek in week 12 krijgt u een MRI-scan van de hersenen waarbij wordt gekeken of er tekenen zijn van een infectie of van een auto-immuunreactie.
Na 12 maanden wordt u nog een keer gebeld met enkele vragen.

Brengt het onderzoek risico’s met zich mee?

De bloedafname voor de gehele studie is maximaal 75ml. Hieraan zijn geen extra risico’s verbonden.

Bij een MRI-scan wordt geen gebruik gemaakt van Röntgenstraling en/of radioactieve stoffen, maar van magnetische straling. Magnetische straling is niet schadelijk, daarom heeft u geen risico op stralenbelasting bij dit onderzoek.

 

Nu op twitter

RT @Sarcoïdosewijzer AMC: De website is live! Voor informatie over sarcoïdose en ons verwijzingscentrum ga naar sarcoidosewijzer.nl #AMC #sarc…

     
 

In samenwerking met

Neuroinfecties Amsterdam werkt samen met de volgende instanties en bedrijven:

ERC: European Research Council NWO ZonMw AMC: Academisch Medisch Centrum Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC